ประกาศ บช.ส. ที่ 154/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

วันที่ 6 ตุลาคม 2564    |    68 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว