ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

วันที่ 26 สิงหาคม 2563    |    297 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว