ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บช.ส.

วันที่ 2 ธันวาคม 2563    |    145 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว