ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 31 สิงหาคม 2564    |    155 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว