ประกาศ บช.ส. เรื่อง ร่างประกวดราคา ประกาศราคากลาง และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 มีนาคม 2565    |    482 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว