ข่าวประชาสัมพันธ์

 

# หัวข้อข่าว
41 คำสั่ง บช.ส. ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
42 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
43 ประกาศ บช.ส. ที่ 51/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะและการใช้เครื่องหมายราชการประดับบนผืนผ้า(ธง) ของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
44 คำสั่ง บช.ส. ที่ 10/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง    ดาวน์โหลด
45 คำสั่ง บช.ส. ที่ 9/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง    ดาวน์โหลด
46 คำสั่ง บช.ส. ที่ 12/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    ดาวน์โหลด
47 คำสั่ง บช.ส. ที่ 11/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    ดาวน์โหลด
48 คำสั่ง บช.ส. ที่ 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
49 คำสั่ง บช.ส. ที่ 3/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
50 คำสั่ง บช.ส. ที่ 50/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
51 ประกาศ คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
52 คำสั่ง บช.ส. ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
53 คำสั่ง บช.ส. ที่ 167/2562 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
54 คำสั่ง บช.ส. ที่ 157/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
55 คำสั่ง บช.ส. ที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
56 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
57 คำสั่ง บช.ส. ที่ 140/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
58 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
59 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
60 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]