ข่าวประชาสัมพันธ์

 

# หัวข้อข่าว
61 คำสั่ง บช.ส. ที่ 131/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
62 คำสั่ง บช.ส. ที่ 48/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
63 คำสั่ง บช.ส. ที่ 130/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
64 คำสั่ง บช.ส. ที่ 132/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
65 คำสั่ง บช.ส. ที่ 133/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
66 คำสั่ง บช.ส. ที่ 134/2562 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
67 คำสั่ง บช.ส. ที่ 135/2562 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
68 คำสั่ง บช.ส. ที่ 49/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
69 คำสั่ง บช.ส ที่ 51/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
70 คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
71 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
72 กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ (ISD) แจ้งสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ประจำปีการศึกษา 2563/2564    ดาวน์โหลด
73 รายงานประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนและสถิติการออกหนังสือรับรองความประพฤติแก่ประชาชน พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด
74 คำสั่ง บช.ส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
75 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
76 ประกาศ บช.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    ดาวน์โหลด
77 คำสั่ง บช.ส. ที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
78 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
79 คำสั่ง บช.ส. ที่ 85/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
80 แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]