ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. ในสังกัด บช.ส. ครั้งที่ ๒    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 50/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 51/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 52/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ บก.อก.บช.ส. ที่ 53/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ บช.ส. ที่ 154/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ บช.ส. ที่ 153/2564 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. ที่ 152/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ บช.ส. ที่ 151/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ บช.ส. ที่ 147/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
11 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บช.ส. (รอง สว. - ผกก.)    ดาวน์โหลด
12 คำสั่ง บช.ส. ที่ 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง บช.ส ที่ 146/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส. ที่ 145/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ตร. เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ ตร. เรื่อง ยกเลิกร่างประกวดราคาฯ ที่ปรับปรุงแล้วประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส. ที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
20 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 > >]