ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 คำสั่ง บช.ส. ที่ 45/2564 เรื่อง ถอนชื่อออกจากคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส. ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
4 ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
5 ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ บช.ส. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และประเมินข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง บช.ส. ที่ 205/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 185/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด บช.ส.    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)    ดาวน์โหลด
11 คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส. ที่ 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
15 คำสั่ง บช.ส. ที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีการสอบจำนวน 2 อัตรา    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ    ดาวน์โหลด
18 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส. ที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
20 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2563    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]