ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
21 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 62/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
22 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
23 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
24 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
25 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2563 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
26 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
27 คำสั่ง บช.ส. ที่ 125/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
28 คำสั่ง บช.ส. ที่ 124/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
29 คำสั่ง บช.ส. ที่ 123/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
30 คำสั่ง บช.ส. ที่ 122/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
31 คำสั่ง บช.ส. ที่ 121/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
32 คำสั่ง บช.ส. ที่ 120/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
33 คำสั่ง บช.ส.ที่ 116/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
34 คำสั่ง บช.ส.ที่ 115/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
35 คำสั่ง บช.ส.ที่ 105/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
36 คำสั่ง บช.ส.ที่ 104/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
37 คำสั่ง บช.ส. ที่ 103/2563 แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
38 คำสั่ง บช.ส. ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
39 ประกาศ บช.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
40 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]