ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
61 คำสั่ง บช.ส. ที่ 9/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง    ดาวน์โหลด
62 คำสั่ง บช.ส. ที่ 12/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    ดาวน์โหลด
63 คำสั่ง บช.ส. ที่ 11/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน    ดาวน์โหลด
64 คำสั่ง บช.ส. ที่ 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
65 คำสั่ง บช.ส. ที่ 3/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
66 คำสั่ง บช.ส. ที่ 50/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
67 ประกาศ คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
68 คำสั่ง บช.ส. ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
69 คำสั่ง บช.ส. ที่ 167/2562 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
70 คำสั่ง บช.ส. ที่ 157/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
71 คำสั่ง บช.ส. ที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
72 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
73 คำสั่ง บช.ส. ที่ 140/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
74 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
75 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
76 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
77 คำสั่ง บช.ส. ที่ 131/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
78 คำสั่ง บช.ส. ที่ 48/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
79 คำสั่ง บช.ส. ที่ 130/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
80 คำสั่ง บช.ส. ที่ 132/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]