ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์การเผยแพร่สื่อสาธารณะที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ สตช. โดย กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ เรื่อง ขายทอดตลาด    ดาวน์โหลด
4 รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 โครงการ    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง ทำงานปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (วัชรพล)    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ ตร. ที่ 6/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ สตช. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ ตร. ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งไม้กั้นอิเล็กทรอนิคส์ตรวจสอบรถยนต์ เข้า-ออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ สตช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ตร. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารที่ทำการ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    ดาวน์โหลด
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(เลขที่ โครงการ :64027023366)    ดาวน์โหลด
16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017570423    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ ๖ กองบังการตำรวจสันติบาล ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
18 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งไม้กั้นอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออก และเปลี่ยนแปลงเหล็กแหลมดักล้อยานพาหนะประตูทางออกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
19 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ่งต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
20 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]