ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสัญญาซื้อขายรถยนต์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ (Mobile Command Post)    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ (Mobile Command Post) โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยวิธีการอิเล็ก    ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์คุ้มกันแบบประกบข้างรถยนต์บุคคลสำคัญขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขายตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เลขที่ 12/2565    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
12 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
14 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
15 ร่างประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
16 ร่างประกาศ ตร. เรื่องประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
18 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ ตร. เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 > >]