ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
21 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ร่างประกวดราคา ประกาศราคากลาง และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
22 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
23 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
24 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
25 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
26 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสัญญาซื้อขายรถยนต์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ (Mobile Command Post)    ดาวน์โหลด
27 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
28 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
29 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ (Mobile Command Post) โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
30 ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยวิธีการอิเล็ก    ดาวน์โหลด
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
32 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
33 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์คุ้มกันแบบประกบข้างรถยนต์บุคคลสำคัญขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
34 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อขายตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เลขที่ 12/2565    ดาวน์โหลด
35 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
36 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
37 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
38 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
39 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
40 ร่างประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]