ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
41 ร่างประกาศ ตร. เรื่องประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
42 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
43 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
44 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)    ดาวน์โหลด
45 ประกาศ ตร. เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
46 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
47 ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ดาวน์โหลด
48 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
49 ประกาศ ตร. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
50 ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงนอนกองรักษาการณ์ อาคาร 10 ตร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
51 ประกาศ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    ดาวน์โหลด
52 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงนอนกองรักษาการณ์ อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ดาวน์โหลด
53 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา    ดาวน์โหลด
54 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
55 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา    ดาวน์โหลด
56 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564    ดาวน์โหลด
57 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนหาข่าวค้นหาสัญญาณการสื่อสาร โดยวิธีการคัดเลืออก    ดาวน์โหลด
58 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ เช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว    ดาวน์โหลด
59 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์การเผยแพร่สื่อสาธารณะที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก    ดาวน์โหลด
60 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]