ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

# หัวข้อข่าว
61 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
62 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
63 ประกาศ สตช. โดย กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ เรื่อง ขายทอดตลาด    ดาวน์โหลด
64 รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 โครงการ    ดาวน์โหลด
65 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    ดาวน์โหลด
66 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ดาวน์โหลด
67 ประกาศ บช.ส. เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง ทำงานปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (วัชรพล)    ดาวน์โหลด
68 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
69 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
70 ประกาศ ตร. ที่ 6/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
71 ประกาศ สตช. โดย บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
72 ประกาศ ตร. ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งไม้กั้นอิเล็กทรอนิคส์ตรวจสอบรถยนต์ เข้า-ออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
73 ประกาศ สตช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ 6 บก.ส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
74 ประกาศ ตร. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารที่ทำการ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    ดาวน์โหลด
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(เลขที่ โครงการ :64027023366)    ดาวน์โหลด
77 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017570423    ดาวน์โหลด
78 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารที่ทำการกองกำกับการ ๖ กองบังการตำรวจสันติบาล ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
79 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งไม้กั้นอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออก และเปลี่ยนแปลงเหล็กแหลมดักล้อยานพาหนะประตูทางออกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
80 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ่งต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >]