ข่าวประชาสัมพันธ์

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส. ที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัต ถึง ผู้กำกับการ    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ    ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 62/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
9 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2563 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
10 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
11 คำสั่ง บช.ส. ที่ 125/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
12 คำสั่ง บช.ส. ที่ 124/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง บช.ส. ที่ 123/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส. ที่ 122/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
15 คำสั่ง บช.ส. ที่ 121/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
16 คำสั่ง บช.ส. ที่ 120/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บช.ส.ที่ 116/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส.ที่ 115/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส.ที่ 105/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
20 คำสั่ง บช.ส.ที่ 104/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]