ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 สัญญาซื้อขายเลขที่5/2564    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส.ที่ 205/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
3 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด บช.ส.    ดาวน์โหลด
4 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)    ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ    ดาวน์โหลด
7 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
9 คำสั่ง บช.ส. ที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีการสอบจำนวน 2 อัตรา    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ    ดาวน์โหลด
12 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง บช.ส. ที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
14 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2563    ดาวน์โหลด
15 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 62/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
16 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 60/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส. ที่ 127/2563 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
20 คำสั่ง บช.ส. ที่ 126/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]