ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ส.ต.ต.ณัฐพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563    |    427 อ่าน

       - ด้วย เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๓  ส.ต.ต.ณัฐพงศ์ ณรงฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ส.๓ ได้เดินทางจากหอพักพรพรม เลขที่ ๑๖๘/๑ ซอย ลาดกระบัง ๕๒ แยก ๘ แขวง/เขต ลาดกระบัง กทม. เพื่อจะไป ปฏิบัติหน้าที่ ชุด รปภ. ประจำป้อมน้ำพุ ทำเนียบรัฐบาล ด้วยรถจักรยานตร์ เมื่อถึงบริเวณแยกเสาวนีย์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. เวลาประมาณ ๑๕.oo น. ได้ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนตร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

      - บก.ส.๓ จึง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับราชการตำรวจท่านใด ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล ส.ต.ต.ณัฐพงศ์ ฯ โดยให้รวบรวมส่งให้ บก.ส.๓ ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๒.oo น.เพื่อจะได้รวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      - มีกำหนดการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๓ ณ วันสระพัง ม.๓ ต./อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 

    

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว
Error: SELECT page_id,page_name_ as page_name,page_link_ as page_link,page_link_target, page_status, page_type, page_position, page_sort, page_update from sb0_page_content where parent_id=0 and page_type='M' and page_position ='T' and page_status='O' order by page_sort asc, page_name_ ascError: SELECT page_id,page_name_ as page_name,page_link_ as page_link,page_link_target, page_status, page_type, page_position, page_sort, page_update from sb0_page_content where parent_id=0 and page_type='M' and page_position ='F' and page_status='O' order by page_sort asc, page_name_ ascError: SELECT page_id,page_name_ as page_name,page_link_ as page_link, page_detail_ as page_detail,page_link_target, page_status, page_type, page_position, page_sort, page_update,page_is_replace_dsc,page_doc_file_ as page_doc_file from sb0_page_content where parent_id=0 and page_type='P' and page_position ='T' and page_status='O' order by page_sort asc, page_name_ ascError: SELECT page_id,page_name_ as page_name,page_link_ as page_link, page_detail_ as page_detail,page_link_target, page_status, page_type, page_position, page_sort, page_update,page_is_replace_dsc,page_doc_file_ as page_doc_file from sb0_page_content where parent_id=0 and page_type='P' and page_position ='C' and page_status='O' order by page_sort asc, page_name_ ascError: SELECT page_id,page_name_ as page_name,page_link_ as page_link, page_detail_ as page_detail,page_link_target, page_status, page_type, page_position, page_sort, page_update,page_is_replace_dsc,page_doc_file_ as page_doc_file from sb0_page_content where parent_id=0 and page_type='P' and page_position ='B' and page_status='O' order by page_sort asc, page_name_ asc