โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 มกราคม 2563    |    18 อ่าน

วันที่ 24 ม.ค. 2563 ข้าราชการในสังกัด กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง